Name Date  
Nikki Beach Sardinia Opening New Location
Nikki Beach in Sardinia has moved to a new location at the Gran Hotel Porto Cervo. Nikki Beach from ...
 2006-10-03   
Nikki Beach Sardinia Grand Opening Party
Nikki Beach Sardinia Grand Opening Party 6/23/2006 Nikki Beach from Miami Beach Florida, travel to S...
 2006-06-23   
Sottovento Club Grand Opening
Sottovento Club Grand Opening in Sardinia 6/22/2006
 2006-06-22   
Nikki Beach Sardinia Food
 2006-06-19   
Nikki Beach Sardinia Food - 2006-06-19
Producer: Gregory Bouchet
Editor: Gregory Bouchet
Camera: Gregory Bouchet